Zagospodarowanie wód deszczowych

KOMPLEKSOWA REALIZACJA

Intech Instalacje

Zagospodarowanie wód deszczowych

 

Dynamiczny rozwój infrastruktury drogowej, zabudowy osiedlowej w konsekwencji prowadzi do zamiany znacznej powierzchni w tereny utwardzone, nieprzepuszczalne. Woda zamiast wsiąkać w grunt, uzupełniać braki retencji glebowej oraz stan wód podpowierzchniowych zostaje odprowadzana z tych terenów. Efektem jest ciągłe obniżanie się zwierciadła wód podpowierzchniowych. Tereny Wielkopolski są terenami o najmniejszych opadach w skali roku w całym kraju, dlatego każda ilość zatrzymanej wody jest bezcenna.

Instalacje_sanitarne_lublin

Oferujemy wykonanie:

odprowadzenia wody deszczowej z rynien, placów do zbiorników podziemnych

drenaży rozsączających

  układów pompowych pozwalających wykorzystać zgromadzoną wodę na cele np. ogrodnicze – nawadnianie