Instalacje gazowe

KOMPLEKSOWA REALIZACJA

Intech Instalacje

Gaz

Kompleksowa obsługa inwestycji w zakresie budowy przyłącza, instalacji gazowej zewnętrznej i wewnętrznej.

Wszystkie czynności oraz formalności załatwiane za inwestora, związane z:

wystąpieniem o wydanie warunków przyłączenia do sieci
projektem
uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę
wykonaniem instalacji gazowej zewnętrznej i wewnętrznej
prowadzeniem dziennika budowy
przygotowaniem i złożeniem dokumentacji odbiorowej
zawiadomieniem o gotowości instalacji gazowej do napełnienia
zakończeniem budowy montażem gazomierza przez PSG

Instalacje_sanitarne_lublin